Płatności

Do realizacji Twojego zamówienia przystąpimy po dokonaniu płatności za zamówienie.

 1. Za zamówienie możesz zapłacić elektronicznie:
  • kartą płatniczą,
  • przelewem natychmiastowym,
  • BLIK.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez:
  • PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 476 300,00 zł, wpłaconym w całości.
  • Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usługi Google Pay w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
  • Google LLC – w przypadku użytkowników usługi Google Pay w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.
 3. Reklamacje:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą płatności – niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi – reklamacje kieruj do odpowiedniego operatora:

  • PayPro
  • Google

   W przypadku konsumentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy zaakceptowali Warunki korzystania z usług, przepisy prawa ochrony konsumentów obowiązujące w EOG zapewniają odpowiedzialność Google za zgodność świadczenia z umową w zakresie udostępnianych przez nich treści cyfrowych, usług cyfrowych lub towarów. W ramach tego obowiązku Google jest odpowiedzialne za każdy brak zgodności wykryty:

   • w ciągu 2 lat od dostarczenia towarów (takich jak telefon) lub jednorazowej dostawy treści lub usług cyfrowych (takich jak zakup filmu);
   • w dowolnym momencie podczas „ciągłego” dostarczania treści lub usług cyfrowych (takich jak Mapy czy Gmail).

  Przepisy prawa krajowego mogą zapewniać jeszcze dłuższą odpowiedzialność. Prawa użytkownika wynikające z tych gwarancji prawnych nie są ograniczone przez żadne inne gwarancje handlowe, które Google zapewnia. Aby zgłosić roszczenie, należy się skontaktować z Google TUTAJ.