Drogi Kliencie, sprawdź terminy wysyłki zamówień na Święta >>

Jesteś tutaj

Konkurs plastyczny
"Colorland oczami dzieci"

Masz duszę artysty?
Lubisz malować i wymyślać kolorowe historie?

Weź udział w konkursie plastycznym pod hasłem:
„COLORLAND OCZAMI DZIECI”

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych na prace czekamy do 31.05.2016 r.
Regulamin dostępny na stronie www.colorland.pl/oczami-dzieci oraz w każdej szkole biorącej udział w konkursie.

FOTOKSIĄŻKI SZKOLNE

sprawdź ofertę
Regulamin:
 • 1. Organizatorem konkursu jest CYFROWA FOTO Sp. z o.o., Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza NIP: 813-34-69-935

 • 2. Tematyka nadsyłanych prac plastycznych zgodnie z tematem konkursu. Uczestnik przekazując prace oświadcza że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 • 3. Prace plastyczne mogą być wykonywane w dowolnej technice tj: pastelami, akwarelami, kredkami.

 • 4. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 6- 14 lat.

 • 5. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 prace dowolnego formatu, nie przekraczającego jednak 100 x 70 cm.

 • 6. Nadesłane prace należy opisać imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym do autora lub opiekuna dziecka. Mile widziane tytuły prac z krótkim opisem przesłania jakie ze sobą niesie. Prace anonimowe i niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnianie podmiotom trzecim.

 • 7. Prace należy złożyć lub przesłać w sztywnym opakowaniu z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY - COLORLAND OCZMI DZIECI” na adres CYFROWA FOTO Sp. z o.o., Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza NIP: 813-34-69-935

 • 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas przesyłki.

 • 9. Prace plastyczne z chwilą nadesłania/ złożenia przechodzą na własność organizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prac nadesłanych do Konkursu oraz na wykorzystanie ich w celach promujących akcje marketingowe firmy CYFROWA FOTO Sp. z o.o., Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza, NIP: 813-34-69-935

 • 10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

 • 11. Terminarz konkursu:
  Prace należy złożyć do dnia 31.05.2016 r. (liczy się data wpływu)
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 03.06.2016 i zostanie ogłoszona na stronie www.colorland.pl/oczami-dzieci
  Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w danej placówce oświatowej.
  Dokładny termin i godzina zostanie podana na stronie internetowej www.colorland.pl/oczami-dzieci

 • 13. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 • 14. W konkursie są przewidziane następujące nagrody:

Za zajęcie I miejsca: kod o wartości 200 zł na zakup 4 szt. fotoksiążki A4 pion 40 stron do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy !

Za zajęcie II miejsca: kod o wartości 150 zł na zakup 3 szt. fotoksiążki A4 pion 40 stron do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy !

Za zajęcie III miejsca:kod o wartości 100 zł na zakup 2 szt. fotoksiążki A4 pion 40 stron do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy !